Deutsches Turn- und Sportfest in Breslau - 1938
 

I offer this material with mixed feelings. In the summer of 1938 Adolf Hitler came to Breslau to attend a "sport" competition which - in essence - was a huge Nazi propaganda event. Germans from all over the world were brought to Hermann Göring stadium (now Stadion Olimpijski) to "show off" their skills in front of the "Führer". A few months later a Munich publishing house put out a photo album commemorating the event. This 80-page book contains over a hundred photographs. You can see all of them here.

It is difficult to view these images without entertaining a nagging thought that in just 7 years most of the sunny, warm streets of this ancient city would be turned into a raging inferno full of ruins. The destruction of Wrocław in the years 1945-48 can be attributed, in varying degrees, to fanatical German commanders, desperate Red Army generals, and eager Polish communist zealots. But ultimately there can be no question about the fact that the fate of the city was sealed by the same person who in 1938 came to Breslau to promote his asinine, fascist ideology.

One more thing. In this particular case I have preserved the original German comments placed under each of the photographs, sometimes adding brief additional explanations in brackets.

 
 

Poniższe materiały prezentuję z mieszanymi uczuciami. W lecie 1938 roku Adolf Hitler pojawił się we Wrocławiu, by wziąć udział w "zawodach sportowych", które - w gruncie rzeczy - były wielką, nazistowską hecą propagandową. Do miasta zwieziono Niemców z całego świata, by na stadionie Hermanna Göringa (dziś Olimpijskim) mogli oni pochwalić się swoimi umiejętnościami przed "Führerem". Po kilku miesiącach wydawnictwo w Monachium wypuściło na rynek fotograficzny album, upamiętniający to wydarzenie. Ta 80-stronicowa książka zawiera w sumie nieco ponad 100 fotografii. Wszystkie można zobaczyć poniżej.

Trudno jest przyglądać się tym zdjęciom bez emocji. Oględzinom towarzyszy natrętna myśl, że w zaledwie 7 lat po tych wydarzeniach słoneczne, ciepłe ulice tego tysiącletniego miasta zostały zmienione w płonące piekło pełne ruin. Zagładę Wrocławia w latach 1945-48 przypisać można - w różnej mierze - fanatycznym dowódcom niemieckim, zdesperowanym generałom Armii Czerwonej i nadgorliwym polskim komunistom. W ostatecznym rozrachunku nikt jednak nie może mieć wątpliwości co do tego, że los miasta stał się przesądzony w wyniku poczynań człowieka, który w roku 1938 przyjechał do Wrocławia, by głosić swoją idiotyczną, faszystowską ideologię.

I jeszcze jedno. W tym szczególnym przypadku zachowałem oryginalne, niemieckie podpisy pod zdjęciami, dodając tylko czasami w nawiasach krótkie dodatkowe objaśnienia. 

 

sportfest45.jpg

sportfest46.jpg

sportfest2.jpg

500x717 64KB

500x732 74KB

800x556 154KB

 

 

 

sportfest3.jpg

sportfest4.jpg

sportfest5.jpg

800x540 124KB

800x534 125KB

800x538 118KB

 

 

 

sportfest10.jpg

sportfest11.jpg

sportfest12.jpg

800x533 121KB

800x566 140KB

800x566 138KB

 

 

 

sportfest13.jpg

sportfest14.jpg

sportfest15.jpg

800x537 134KB

800x537 107KB

800x535 152KB

 

 

 

sportfest16.jpg

sportfest17.jpg

sportfest18.jpg

800x540 111KB

800x550 109KB

800x541 128KB

 

 

 

sportfest19.jpg

sportfest20.jpg

sportfest100.jpg

800x540 107KB

800x538 120KB

800x547 131KB

 

 

 

sportfest101.jpg

sportfest102.jpg

sportfest103.jpg

800x534 161KB

800x546 143KB

800x534 126KB

 

 

 

sportfest104.jpg

sportfest21.jpg

sportfest22.jpg

800x551 140KB

500x709 55KB

650x693 124KB

 

 

 

sportfest23.jpg

sportfest24.jpg

sportfest25.jpg

800x551 93KB

800x537 129KB

800x543 109KB

 

 

 

sportfest26.jpg

sportfest27.jpg

sportfest28.jpg

800x539 127KB

500x729 109KB

500x740 74KB

 

 

 

sportfest29.jpg

sportfest30.jpg

sportfest31.jpg

500x727 65KB

500x742 73KB

500x719 71KB

 

 

 

sportfest32.jpg

sportfest33.jpg

sportfest34.jpg

800x554 118KB

800x554 124KB

500x731 55KB

 

 

 

sportfest35.jpg

sportfest36.jpg

sportfest37.jpg

800x520 128KB

800x532 120KB

500x718 109KB

 

 

 

sportfest38.jpg

sportfest39.jpg

sportfest40.jpg

500x716 89KB

500x749 103KB

500x751 81KB

 

 

 

sportfest41.jpg

sportfest42.jpg

sportfest44.jpg

800x552 134KB

800x545 157KB

600x767 148KB

 

 

 

sportfest47.jpg

sportfest48.jpg

sportfest49.jpg

800x558 149KB

800x559 163KB

800x555 136KB

 

 

 

sportfest50.jpg

sportfest51.jpg

sportfest52.jpg

800x547 133KB

800x547 139KB

800x536 97KB

 

 

 

sportfest53.jpg

sportfest54.jpg

sportfest55.jpg

800x526 108KB

800x539 137KB

800x522 112KB

 

 

 

sportfest56.jpg

sportfest57.jpg

sportfest58.jpg

800x561 165KB

800x538 128KB

800x513 91KB

 

 

 

sportfest59.jpg

sportfest6.jpg

sportfest60.jpg

800x558 134KB

600x705 149KB

800x556 124KB

 

 

 

sportfest61.jpg

sportfest62.jpg

sportfest63.jpg

1275x1753 570KB

800x550 154KB

800x556 130KB

 

 

 

sportfest64.jpg

sportfest65.jpg

sportfest66.jpg

500x741 75KB

800x542 140KB

500x695 80KB

 

 

 

sportfest67.jpg

sportfest68.jpg

sportfest69.jpg

800x578 149KB

500x667 129KB

800x552 151KB

 

 

 

sportfest7.jpg

sportfest70.jpg

sportfest71.jpg

500x740 125KB

800x547 111KB

500x724 98KB

 

 

 

sportfest72.jpg

sportfest73.jpg

sportfest74.jpg

500x713 143KB

500x739 136KB

800x545 135KB

 

 

 

sportfest75.jpg

sportfest76.jpg

sportfest77.jpg

500x716 125KB

500x695 114KB

500x723 106KB

 

 

 

sportfest78.jpg

sportfest79.jpg

sportfest8.jpg

500x708 100KB

500x698 121KB

500x721 88KB

 

 

 

sportfest80.jpg

sportfest81.jpg

sportfest82.jpg

500x716 131KB

700x679 111KB

500x727 99KB

 

 

 

sportfest83.jpg

sportfest84.jpg

sportfest85.jpg

500x714 80KB

600x795 156KB

500x710 87KB

 

 

 

sportfest86.jpg

sportfest87.jpg

sportfest88.jpg

800x541 131KB

800x531 124KB

800x541 169KB

 

 

 

sportfest89.jpg

sportfest90.jpg

sportfest91.jpg

800x524 124KB

1000x670 180KB

800x532 125KB

 

 

 

sportfest92.jpg

sportfest93.jpg

sportfest94.jpg

800x529 124KB

500x702 133KB

800x535 151KB

 

 

 

sportfest95.jpg

sportfest96.jpg

sportfest97.jpg

500x712 116KB

800x535 167KB

500x670 69KB

 

 

 

sportfest98.jpg

sportfest99.jpg

sportfest105.jpg

800x529 93KB

800x542 128KB

600x742 138KB

 

 

 

sportfest_post.jpg

 sportfest_stamps_1938.jpg

 

911x606 69KB

 973x310 81KB