[home]       [back to picture list]       [« previous]  [next »]

PolskiPL

Pozdrowienie z hotelowego balkonu

(To dzisiejszy Hotel Monopol z widokiem w kierunku ulicy Świdnickiej. Hitler zawsze zatrzymywał się w Monopolu podczas wizyt we Wrocławiu.)

sportfest10.jpg

AmericanEN

A greeting from the hotel balcony

 

(This is in today's Hotel Monopol looking towards ulica Swidnicka. Hitler always stayed at the Monopol when he visited Breslau.)